webinar register page

Webinar banner
Новите решения на Autodesk версия 2022 за проектиране, симулация и производство
1. Тенденции в машиностроенето, предизвикателства и възможности според Аутодеск
2. Как да конструирате по-добри продукти. Новият Inventor 2022.
3. Демонстрация на възможностите на Inventor CAM и новости във версия 2022.
4. Якостни симулации и оптимизация на изделията с Inventor Nastran 2022

Apr 20, 2021 03:00 PM in Sofia

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: CAD Point.