webinar register page

Webinar banner
"Nowe Oblicza Biochemii 2021/2022": Karolina Mikulska-Rumińska (Toruń) "How to avoid a cell death by lipid peroxidation? Deciphering inhibition of ferroptosis."
"Nowe Oblicza Biochemii 2020/2021" to cykliczny webinar Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Wykład on-line (w języku angielskim) wygłosi dr Karolina Mikulska-Ruminska, Instytut Fizyki, Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

May 19, 2022 01:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Adam Szewczyk.