webinar register page

Webinar banner
Webinar - Renovatie van hellende daken: scenario's en praktijkgerichte oplossingen
Tijdens deze opleiding staan we kort stil bij de huidige en toekomstige EPB-normen, de basisprincipes van thermische isolatie en het belang van preventieve houtbehandeling. Daarna gaan we snel over tot praktijkgerichte oplossingen voor de volgende renovatiescenario's: volledige afbraak en heropbouw, isoleren van buitenaf met behoud van daktimmer en eventuele binnenafwerking,
isoleren van binnenuit met behoud van daktimmer en mogelijk ook dakbedekking en onderdak.

Daarbij besteden we ook aandacht aan het beperken van bouwafval, de totale milieu-impact, efficiënte plaatsing, alsook (akoestisch) comfort en de kostprijs. Afsluiten doen we met vragen, antwoorden en het bespreken van de alternatieven die doorheen de opleiding werden aangereikt door jou als deelnemer.

Apr 19, 2022 10:00 AM in Brussels

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Karl Milants.