webinar register page

Webinar banner
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği / TBGDER e-Akademi Oturum 7
Oturum 7 - Behçet Hastalığının Moleküler Temelleri

Konuşmacı
Prof. Dr. Ahmet GÜL
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Moderatör
Prof. Dr. Neslihan ABACI
İstanbul Üniversitesi,
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı

Apr 28, 2021 06:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği e-Akademi.