webinar register page

Webinar banner
5. Byanätsforums webbinarium - Markavtal och intrångsersättning
Per Ahlström från Eskelhem Tofta Fiber berättar om hur de arbetar med markavtal och intrångsersättningar samt om en lathund som han tagit fram med tips till andra föreningar.

Byanätsforums nya markavtal presenteras av Magnus Andersson.

LRF:s Björn Galant berättar om intrångsersättningar och markägares rättigheter.

Byanätsforums arbete gentemot Lantmäteriet presenteras.

Som vanligt ges tillfälle att ställa frågor till alla talare.

Nov 28, 2019 05:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Tommy Nilsson, Byanätsforums kansli.