Webinar banner
5. Byanätsforums webbinarium - Markavtal och intrångsersättning
Byanätsforums nya markavtal presenteras.

LRF:s Björn Galant berättar om intrångsersättningar och markägares rättigheter.

Byanätsforums arbete gentemot Lantmäteriet presenteras.

Föreningsrepresentant berättar om hur de arbetar med markavtal och intrångsersättningar.

Som vanligt ges tillfälle att ställa frågor till alla talare.

Nov 28, 2019 05:00 PM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading