webinar register page

Webinar banner
TechTalk Webinar: รวมเทคนิคการลดหย่อนภาษีสำหรับชาว IT
ผู้บรรยาย: คุณพูนภักดิ์ เตชะเลิศไพศาล AFPT™, ChLP, FChFP ที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเงิน

การจัดการภาษีเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเงินส่วนบุคคล ที่ผู้มีรายได้ทุกคนสามารถจัดการเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่ต้องรู้โครงสร้างของภาษีและวิธีการจัดการให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การศึกษาเรื่องภาษีมักจะพบกับภาษาในเชิงกฎหมาย ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อคนที่อยากเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้หลายคนมองว่าภาษีเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากและมีความซับซ้อน

ใน Webinar นี้ วิทยากรจะนำเรื่องภาษีมาบรรยายให้ฟังในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ ด้วยภาษาที่บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ โดยเนื้อหาจะครอบคลุมเรื่องการจัดการภาษีพื้นฐานที่ผู้มีรายได้ควรรู้ ได้แก่

- เงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะเสียภาษี
- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายในสลิปเงินเดือนคืออะไร
- การคำนวณภาษีเบื้องต้น
- ลดหย่อนภาษีอย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุด
- ขอคืนภาษีได้อย่างไร

Webinar ครั้งนี้เหมาะสำหรับผู้มีรายได้ทุกคนที่สนใจและอยากจะจัดการกับภาษีของตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการเงินแต่อย่างใด

Oct 30, 2019 02:00 PM in Bangkok

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: TechTalk Thai.