webinar register page

Hội thảo Hòa giải tranh chấp đầu tư: Góc nhìn Xúc tiến & Bảo hộ đầu tư
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã tham gia ký kết nhiều Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định thương mại tự do cùng nhiều Hiệp định đa phương khác điều chỉnh quan hệ đầu tư với các tổ chức quốc tế và các quốc gia trên thế giới. Việc gia nhập các Hiệp định này có ý nghĩa to lớn trong việc góp phần thu hút và làm gia tăng mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên, điều này cũng kéo theo nhiều rủi ro tiềm ẩn dẫn đến phát sinh các tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và cơ quan nhà nước Việt Nam. Thông thường, các tranh chấp này nếu không giải quyết bằng thương lượng được sẽ được giải quyết bằng trọng tài quốc tế – phương thức tuy có nhiều ưu điểm nhưng cũng tồn tại nhiều vấn đề gây tranh cãi, ví dụ như tính trung lập của Hội đồng trọng tài hay chủ quyền quốc gia liên quan. Vì thế, gần đây, xu hướng hòa giải đang ngày càng được quan tâm và nhận định là phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả đối với các tranh chấp đầu tư quốc tế.
Với mong muốn mở ra một diễn đàn cởi mở và thảo luận chuyên sâu xoay quanh chủ đề nói trên, Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Hội thảo với chủ đề “Hòa giải tranh chấp đầu tư - Góc nhìn xúc tiến & bảo hộ đầu tư".

Nov 13, 2020 09:00 AM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Vietnam International Arbitration Centre (VIAC).