webinar register page

Webinar banner
Algemene Ledenvergadering Historisch Genootschap Roterodamum
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Roterodamum is verplaatst van 18 juni naar 22 oktober.

Het voorlopige programma van de ALV:

Voorzitter Frank Roos en penningmeester Emile Hermans treden af en nieuwe bestuursleden worden voorgesteld.
Het jaarverslag en het financiële jaarverslag worden ter goedkeuring voorgelegd. De documenten zijn al te vinden op de website.

Oct 22, 2020 04:30 PM in Amsterdam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Tim de Haan.