webinar register page

Wales TUC Health and Safety Reps Covid Briefing / Briff Cynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch TUC Cymru ar Covid
Relaxing Wales’ Covid-19 restrictions: what impact for workplaces and unions?

• Organising to keep work safe as restrictions are relaxed.
• Covid safety at work must continue after 7 August.

Speakers:

Shelly Asquith, Health and Safety Policy Officer, TUC
Doug Russell, National Health and Safety Officer, USDAW
Shavanah Taj, General Secretary, Wales TUC

Chair:

Sian Cartwright, National Officer, Wales TUC

--------------------------------

Llacio cyfyngiadau Covid-19 Cymru: pa effaith ar weithleoedd ac undebau?

• Trefnu i gadw gwaith yn ddiogel wrth i gyfyngiadau gael eu llacio.
• Rhaid i ddiogelwch Covid yn y gwaith barhau ar ôl 7 Awst.

Siaradwyr:

Shelly Asquith, Swyddog Polisi Iechyd a Diogelwch, TUC
Doug Russell, Swyddog Cenedlaethol Iechyd a Diogelwch, USDAW
Shavanah Taj, Ysgrifenydd Cyffredinol, TUC Cymru

Cadeirydd:

Sian Cartwright, Swyddog Cenedlaethol, Wales TUC

Aug 11, 2021 10:30 AM in London

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: WalesTUC wtuc@tuc.org.uk.