Trend Micro Deep Discovery Inspector Webinar
Bu webinarımızda Trend Micro ‘nun Network Güvenlik çözüm olan Deep Discovery Inspector ürününü inceleyeceğiz.
Ürünün genel özellikleri ve yapılandırmaları üzerinde duracağız.

Mar 21, 2019 3:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Linkplus VC.