webinar register page

Webinar banner
III – ASIS JUNGTINIS LIETUVOS IR IŠEIVIJOS GYDYTOJŲ SEMINARAS
Tai jau trečiasis nuotolinis tarptautinis mokslinis seminaras, kuriame bendrai diskusijai gali susitikti gydytojai iš įvairių pasaulio šalių ir iš Lietuvos. Taip pat seminarų metu aptariamos įvairios aktualios mosklinės temos klinikiniame darbe.

Jul 1, 2021 03:00 PM in Athens

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Rokas Serpytis.