webinar register page

Webinar banner
Jednostki sterujące GAMA - UPDATE 2021
Webinarium jest przeznaczone dla projektantów, inżynierów technicznych, menedżerów i innych stron odpowiedzialnych za projektowanie, uruchamianie i konserwację systemów.
- Aktualny asortyment i nowości
- Główne zalety
- Typowe aplikacje - przykłady z wdrożonych aplikacji
- Sprzęt - przegląd aktualnie dostępnego sprzętu
- - Modele PLC
- - Moduły IO
- - Moduły IF z interfejsami szeregowymi Modbus, Dali, MBus, Wiegand, 1-Wire, KNX ...
- - Czujniki
- Konfiguracja - przegląd dostępnych narzędzi programowych
- - Interfejs sieciowy, IEC 61131-3 IDE, SIMULand, Linux OS, repozytorium OPKG
- - Bloki funkcyjne - Onvif, E-mail, SMS, ASCII, Modbus, Dali, KNX, LoRa TCP, Audio, Watchdog ...

Jun 10, 2021 10:00 AM in Prague Bratislava

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Tomas Metelka.