webinar register page

Webinar banner
WbinCicac : ¿La vacunación contra la COVID debería ser obligatoria?
El Consell de l’Advocacia Catalana organitza el proper 24 de novembre de 2020 a partir de les 16.00 hores, el WbinCicac amb el títol “La vacunació contra la COVID, hauria de ser obligatòria?”

La presentació de la conferència anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu, president de la comissió de Formació del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic.

La moderació de la ponència anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Carles McCragh, president de la comissió de Drets Humans del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona, i de l’Il·lm. Sr. Jesús Sánchez, secretari de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i membre de la comissió de Normativa del CICAC/ICAB.

Pel que fa als ponents, comptarem amb la presència dels següents:

Sr. Xavier Arbos, Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona.

Sr. Francesc José María Sánchez, advocat i assessor laboral del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (CSC).

Sra. Lucia Cristea, advocada i Presidenta de la Secció de Dret Sanitaria de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Sr. Carles Garcia Roqueta, advocat, president de la Secció en Dret de Consum de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i president de la Societat Catalana de Mediació en Salut.

Nov 24, 2020 03:30 PM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: CONSELL DELS IL.LUSTRES DE CATALUNYA.