webinar register page

Webinar banner
Kjønnsmangfold i skolen
Hvordan kan skolen bli en trygg og inkluderende læringsarena for barn og ungdom som bryter med normer for kjønn? Elever som blir terga fordi de ikke oppfører seg “guttete nok” eller “jentete nok”, elever som ikke identifiserer seg som det kjønnet de ble tildelt etter fødsel eller elever med normbrytende kjønnsuttrykk vil møte noen ekstra utfordringer i skolehverdagen. Ved bruk av normkritisk pedagogikk ser vi på hvilke forventninger og utfordringer elevene møter på skolen, og hvordan dette påvirker skolegangen til elever som bryter med normer for kjønn. Videre ser vi på hvordan du som skoleansatt kan møte kjønnskreative elever og eksempler på god praksis.

Program:
- Velkommen. Videohilsen fra Inga Marte Torkildsen, byråd i Oslo for oppvekst og kunnskap
- Foredrag av Viljar Eidsvik, prosjektleder i Skeiv kunnskap
- Kommentar av Aleks Gosto, rådgiver i Skeiv Verden
- Kommentar av Stine Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved NTNU
- Spørsmål og kommentarer fra publikum

Målgruppen for webinaret er alle som jobber i skolen, men alle som er interessert i temaet er velkommen til å delta. Spørsmål kan stilles på chat underveis i webinaret, og blir besvart mot slutten. Spørsmål kan stilles både til foredragsholder og til de som holder kommentarene.

Apr 22, 2021 10:00 AM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: kontor@friosloviken.no.