webinar register page

Slovensko a Konferencia o budúcnosti Európy
Pridajte sa k online konferencii, ktorú organizuje Výskumné centrum SFPA v spolupráci s Nadáciou Friedricha Eberta.

V prvom paneli budeme so zástupcami vlády, NR SR, EP a európskych inštitúcií diskutovať o zapojení SR do celoeurópskej Konferencie o budúcnosti Európy.

V rozhovore s odborníkmi následne identifikujeme najvhodnejšie spôsoby zapojenia verejnosti do rozhodovacích procesov počas pandémie Covid-19, ale aj po nej.

Nov 23, 2020 09:00 AM in Europe/Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Slovak Foreign Policy Association.