webinar register page

Webinar banner
MOKRADŁA A ZANIECZYSZCZENIA ROLNICZE #3 - rolnicy-praktycy
Trzeci webinar dotyczący ograniczenia spływu zanieczyszczeń z terenów rolniczych poprzez wykorzystanie rozwiązań opartych o naturalne metody, jakimi są m.in. strefy buforowe.

Feb 28, 2023 10:30 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .