Webinar banner
Workshop on business models for digitalization
Välkommen till en högaktuell workshop om Digital Business Model Innovation – det vill säga hur digital teknik kan användas för att utveckla din affärsmodell, skapa nya värdeproducerande möjligheter och identifiera intäktsströmmar i industriella ekosystem.

OBS, nedanstående platsangivelse refererar till svensk tidszon och alltså inte till platsen där aktiviteten hålls.

Apr 11, 2019 02:30 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Anna Sandberg.