webinar register page

Webinar banner
Hvordan skape en inkluderende skolehverdag for skeive?
Hvordan kan skoler ivareta skeive elever? Hvilke utfordringer møter transkjønna ungdom i skolehverdagen? Hvordan kan skoler jobbe mot bruk av stereotyper og skjellsord, og hvordan kan skolen være en inkluderende arbeidsplass? Skeiv Kunnskap tilbyr et webinar for skoleledelse om hvordan man kan skape normbevisste og inkluderende skoler som er trygge for elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Gjennom en blanding av foredrag og refleksjonssamtaler i mindre grupper får skoleledelsen både kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold og verktøy for å skape en inkluderende skole.

Program:
- Hvordan satser Oslo Kommune på å skape en inkluderende skole for skeive? Byråden for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, åpner webinaret.
- Normer, kjønn og seksualitet i skolen. Workshop av Viljar Eidsvik fra Skeiv Kunnskap.

Webinaret arrangeres av Skeiv Kunnskap i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune. Skeiv Kunnskap er Fri Oslo og Vikens kompetansehevingstilbud på normer, kjønns- og seksualitetsmangfold retta mot kommunale og private virksomheter. Målet med tilbudet er at kommuner og virksomheter skal tilby inkluderende og ikke-diskriminerende tjenester og være arbeidsgivere som sikrer trygge og ikke-diskriminerende arbeidsmiljø.

Nov 10, 2020 01:00 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: kontor@friosloviken.no.