webinar register page

Webinar banner
Chọn ngành nào trong nhóm Kỹ thuật - Công nghệ - Y dược khu vực phía Bắc
Thời gian:19h00 ngày 11-01-2022 (thứ ba)
- Hình thức: Trực tuyến trên webinar, tuoitre.vn và Fanpage Tư vấn tuyển sinh của Báo Tuổi Trẻ.

Jan 11, 2022 07:00 PM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ban Tổ Chức.