webinar register page

Aktivní spotřebitel energie – samovýrobci a energetická společenství jako hybatelé proměny energetiky
Rozvoj obnovitelných zdrojů a akumulace energie přináší postupnou proměnu energetiky, která umožňuje větší decentralizaci, nezávislost na spalování fosilních zdrojů a přináší také podstatný prvek demokratizace. Každý může být výrobcem energie, kterou spotřebovává ve svém domě nebo bude používat na dobíjení elektromobilů.
Aktivní zákazník (prosumer) je základním stavebním kamenem transformace evropské energetiky. Nový koncept energetiky dává šanci také pro nová řešení. Technologie, které automatizují spotřebu podle podílu obnovitelné elektřiny na trhu. Microsítě, které zvýší podíl lokálních čistých zdrojů energie. Efektivní budovy, které nabídnou zdravý prostor k bydlení i práci. Prvky flexibility a agregace pomohou s integrací solární či větrné energie do sítě.

Moderuje Michael Rozsypal.

Nov 24, 2021 10:00 AM in Prague Bratislava

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Svaz moderní energetiky ČR.