webinar register page

Webinar banner
Vebinar - Uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje gradova i opština i izvori finansiranja
Sprovođenje obuke realizuje se u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza“, koji finansira Vlada Švedske. Svi troškovi održavanja obuke (predavanja, pristup onlajn platformi, itd.), finansirani u okviru Komponente 2 Programa – opšta podrška lokalnim samoupravama u tematskoj oblasti Evropske integracije i međunarodna saradnja.

Cilj obuke je osposobljavanje polaznika za postupak uspostavljanja i razvoja međunarodne saradnje u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i dobrim praksama u Republici Srbiji i stranim zemljama u ovoj oblasti.

Obuka će se obaviti po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „Uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje gradova i opština i izvori finansiranja“ i polaganja testa znanja, dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Slobodan Milivojević.