webinar register page

Webinar banner
Kom i gang med Holte ByggSøk
I webinaret vil vi gå igjennom

Opprette prosjekt

Lage Søknad
- Valideringsregler
- Nabovarsling
- Ansvarsrett
- Innsending

Det vil bli satt av tid til eventuelle spørsmål når agenda er gjennomført.
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Holte.