webinar register page

Méně časté sekundární glaukomy – Diferenciální diagnostika a léčba
On-line klinický seminář Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a ČGS

Program:
16.00 - 16.05 Úvodní slovo
16.05 - 16.15 Prezentace společnosti Bausch & Lomb - Glaukom a suché oko - správná volba bez konzervantů
16.20 - 17.20 Méně časté sekundární glaukomy (glaukom traumatický, glaukom způsobený čočkou, glaukom při dysgenezi předního segmentu oka, glaukom při ICE syndromu)
17.25 Diskuze

Jun 2, 2021 04:00 PM in Prague Bratislava

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: David Bursa.