webinar register page

Webinar banner
„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i realizacja umowy w dobie pandemii – nowe uregulowania i ich wykładnia“

Aug 5, 2020 06:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie.