webinar register page

API & annat - Aktualiteter inom branschen
Utbildningen är en del av Kunskapskollen, IDkollens digitala och kostnadsfria utbildningar.

Syftet med utbildningarna är att ge våra befintliga kunder möjligheten att löpande fylla sina utbildningsbehov, att hjälpa befintliga kunder sätta ännu bättre rutiner för hur man kan använda IDkollen och att informera och inspirera företag som går i tankarna kring kundidentifiering och hur man på ett smart och enkelt sätt kan få detta på plats.

Utbildningarna anordnas digitalt onsdagar 10:00-10:20. Vi använder platformen Zoom, som möjliggör ställandet av frågor som besvaras i slutet av utbildningen. Frågor kan skickas in i förhand till info@idkollen.se. Ansvarsperson är Customers Success Manager Johan Månsson.

Nov 16, 2022 10:00 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .