webinar register page

Webinar banner
24.09.2020 Konferencja Eco-Miasto - Dzień IV: Gospodarka / Conference Eco-City - Day IV: Economy
Zaproszeni paneliści dyskutować będą na temat efektywność miejskich i metropolitalnych systemów transportowych oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

12:30 Zintegrowana mobilność lokalna
13:45 Od gospodarki odpadami do gospodarki o obiegu zamkniętym
15:00 Efektywność energetyczna budynków wielorodzinnych

Wypełniając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa z siedzibą w Warszawie, 00-764, ul. Sobieszyńska 8, zawartych w formularzu rejestracyjnym dotyczącym udziału w warsztatach, w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

---------------------------------------------------------------

Invited experts will talk about the efficiency of urban and metropolitan transport systems and the circular economy.

12:30 Eco-friendly mobility
13:45 From waste management to circular economy
15:00 Energy efficiency of residential buildings

By filling the registration form for the workshops you give consent for processing your personal data from the registration form by the National Foundation of Environmental Protection, Centre of Environmental Information UNEP/GRID-Warsaw, based in Warsaw, Sobieszyńska Street 8, 00-764 Warsaw, in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act of August 29, 1997 (Journal of Laws of 2002 No. 101, item 926 with later amendments).

Sep 24, 2020 12:30 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Admin GRID-Warszawa.