webinar register page

Webinar banner
Jornada escolar: continuada o partida?
Pros i contres envers els horaris lectius en l'ensenyament a Primària. S'ha d'optar per un horari partit o bé concentrar l'estada a escola en una franja continuada? Fòrum Episteme presenta un webinar amb la participació de J. Jorge Sánchez (Fundació Episteme), Luna Font (Dret a Votar la Jornada Escolar), i els directors de dues escoles pilot a Catalunya, Carme Teixidor (Escola Finestres) i Enric Naval (Escola Pau Vila).

Jun 16, 2021 06:30 PM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Fundació Episteme.