webinar register page

Webinar banner
Webinar DPA-Deposit
Uit een recente rondvraag blijkt dat er veel interesse is om DPA-Deposit beter te leren kennen.

Onze projectmanager toont hoe u precies tewerk moet gaan om stukken en conclusies online neer te leggen en zoomt in op de recente mogelijkheid om ook briefwisseling en verzoekschriften digitaal naar de griffie te verzenden.
Na afloop van deze demo beantwoordt een panel al uw vragen.

Apr 7, 2020 03:00 PM in Brussels

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: DP-A.