webinar register page

Webinar banner
SLS webinar: Hjärt- och kärlsjukdom covid-19 #7
Svenska Hjärtförbundet och Kardiologföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet och Nationellt programområde hjärta-kärl bjuder in till webinar om hjärt- och kärlsjukdom vid covid-19.

Covid19 epidemin påverkar oss alla i vår arbetssituation och privat. Vi saknar ännu mycket kunskap om Covid19 och hjärt-kärlsjukdom men vi behöver hjälpas åt att sprida all ny kunskap och erfarenhet som finns.

PROGRAM - Hur påverkas forskning och utveckling av Covid19? Sveriges unika förutsättningar
Introduktion - Stefan James, Henrik Engblom, Bengt Johansson
Hur klarar vi vårdskulden - Björn Eriksson, HS direktör SLL
Hur ger stora forskningssatsningar frukt? - Jan Nilsson, prof. VR och HLF, Lund
FoU under och efter Covid - Clara Hellner, prof. FoU direktör SLL
FoU under och efter Covid - Mats G Karlsson, prof. FoU direktör Örebro
Utveckling och kvalitet i vården - Bertil Lindahl, prof. NPO hjärta kärl, Uppsala
Struktuerad uppföljning efter Covidvård - Jonas Oldgren, prof. chef UCR Uppsala
Diskussion


MODERATORER
Stefan James, ordförande för Svenska Kardiologföreningen. Öl och Professor i Kardiologi Uppsala Universitet
Henrik Engblom, ordförande Svenska Hjärtförbundet, ÖL och Professor i klinisk fysiologi vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.
Bengt Johansson, Öl och Professor i Kardiologi Uppsala Universitet

TID: Tisdag 16/6 kl 16.15–17.45
PLATS & ANMÄLAN*: Anmälningslänk kommer inom kort
KONTAKTPERSON: Stefan James, stefan.james@ucr.uu.se
ARRANGÖRER: Svenska Hjärtförbundet och Kardiologföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet och Nationellt programområde hjärta-kärl

* Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du följa mötet live eller i efterhand via SLS youtube-kanal.
http://www.youtube.com/lakaresallskapet/live

Jun 16, 2020 04:15 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Svenska Läkaresällskapet.