webinar register page

Webinar banner
ADHD - Från duktig flicka till utbränd kvinna
Ett webinar med fokus på typiska flick-/kvinnoaspekter av ADHD och vad som särskilt bör beaktas för att upptäcka symtom. Vilka konsekvenser får ADHD i vardagen och i arbetslivet? Föreläsare psykiatriker Lotta Borg Skoglund, SMART Psykiatri

Mar 8, 2022 12:00 PM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading