webinar register page

Webinar banner
כלבים, גורים, ובעלים
ידעתם שבתקשורת נכונה גור כלבים לא אמור לעשות את צרכיו בבית? והוא לא צריך לנשוך אותנו אפילו שמתחלפות לו השיניים? וכמובן לא לאכול לנו את כל הבית?
הידעתם שנביחות זה חלק קטן מהשפה הכלבית?
ואי ידיעת השפה הכלבית יוצרת פערים תקשורתיים המלווים בתסכולים הדדיים.
מוזמנים להרצאה שתגרום לכם לחשוב על היחסים עם חברינו על 4 מנקודת מבט אחרת :)

Mar 31, 2020 12:30 PM in Jerusalem

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: חשבונית ירוקה.