webinar register page

Czy prawa własności intelektualnej uda się bronić przed sądami własności intelektualnej?
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Sekcji Praktyków Prawa przy ORA w Warszawie na cykl spotkań, które poprowadzi SSO Beata Piwowarska.
Cykl spotkań obejmie następujące zagadnienia:
1. Czy prawa własności intelektualnej uda się bronić przed sądami własności intelektualnej? – data spotkania: 29.09.2020 o godz. 15.00.
2. Korzystanie z prawa do wzoru wspólnotowego w aspekcie reguł uczciwej konkurencji – data spotkania: 13.10.2020 (godzina zostanie podana w terminie późniejszym)
3. Spory o naruszenie renomowanych znaków towarowych - specyfika postępowania sądowego – data spotkania: 27.10.2020 r (godzina zostanie podana w terminie późniejszym)
Szkolenie Sekcji jest otwarte dla wszystkich adwokatów, aplikantów adwokackich i prawników zagranicznych Izby Adwokackiej w Warszawie.
SSO Beata Piwowarska zachęca do otwartej formuły spotkań z aktywnym uczestnictwem.
Serdecznie zapraszamy!
adw. Monika Witkowska
Przewodnicząca Sekcji Prawa Własności Przemysłowej
adw. Adrianna Pilecka
Wiceprzewodnicząca Sekcji Prawa Własności Przemysłowej

Sep 29, 2020 03:00 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sekcje Tematyczne.