webinar register page

Webinar banner
Metodologia d’avaluació de l’impacte relativa a la protecció de dades en salut
El proper 9 de Febrer l'Oficina del Delegat de Protecció de Dades de Salut i el Centre d'Investigació Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona presentaran la Metodologia d’avaluació de l’impacte relativa a la protecció de dades en salut.

Feb 9, 2021 04:30 PM in Madrid

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Fundació TIC Salut Social.