webinar register page

Webinar banner
Live Zoom Webinar: גמישות במעבר משגרה לחירום במגזר הציבורי 8.7.20
אנו מזמינים אתכם לוובינר מרתק שבו נציג את כלי ה-BI והדאטה שכל ארגון ציבורי חייב על מנת להגיב במהירות ולתת מענה לציבור הן בתקופות חירום והן בימי שגרה.
מה בתכנית:
• דברי פתיחה. איתמר אבני, מנהל מגזר ציבורי
• Qlik Sense Live Demo - From Insights to Actions
עמירם שוקרון, ארכיטקט פתרונות דאטה
• יעילות תפקודית של בסיסי הנתונים. לירון ברעם,
סמנכ"ל אנליטיקה עסקית
• סיפור לקוח: נתונים וקבלת החלטות במשרד החינוך בימי קורונה
עינת פז, מנהלת מרכז מידע באגף התקשוב, משרד החינוך

Jul 8, 2020 11:00 AM in Jerusalem

גמישות במעבר בין שגרה לחירום במגזר הציבורי
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Qlik Israel.