webinar register page

Villsvinwebinar biologi, jakt og slakt
1500-1510 Velkommen v/villsvinprosjektet

1510-1525 Villsvin- Adferd, vandring og næringsøk
v/Åsmund Fjellbakk, Statsforvalteren i Oslo og Viken

1525-1540 Kjennetegn, hvordan skille kjønn og alder på villsvin
v/ Maximilian Zimmerman, Villsvinprosjektet

1540-1555 Jakt på skadegjørende villsvin på innmark
v/Karl Johan Brindbergs, Svenska Jagareforbundet.

1550-1610 Villsvin fra felt til slakt. Hvordan ta vare på ressursen
v/Dagh Bakka, Skogkurs

1610-1630 Diskusjon/Spørsmål

1630 slutt

Apr 28, 2021 03:00 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Maximilian Zimmermann.