webinar register page

Webinar banner
This webinar is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
Webinarium informacyjne: Europa Cyfrowa 2021-2027 oraz Europejskie Centrum Innowacji na Pomorzu
Zapraszamy do udziału w webinarium informacyjnym, dotyczącym programu centralnie zarządzanego przez Komisję Europejską - Europa Cyfrowa 2021-2027 oraz uruchomionej w jego ramach sieci Europejskich Centrów Innowacji Cyfrowych (ang. European Digital Innovation Hubs – EDIHs), których zadaniem będzie wspieranie transformacji cyfrowej państw członkowskich Unii Europejskiej.

Statut EDIH na Pomorzu przyznano konsorcjum pod nazwą Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych, koordynowane przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Zasięg działalności konsorcjum obejmować będzie również województwo kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie.

Na konferencji prelegenci z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Komisji Europejskiej przybliżą Państwu aspekty prawne, zasady wdrażania i tematykę naborów w programie Europa Cyfrowa, a przedstawiciele konsorcjum Pomorskiego Hub-u Innowacji Cyfrowych opowiedzą o projekcie EDIH na Pomorzu, planowanych usługach i rodzaju wsparcia.

Oferta programu Europa Cyfrowa oraz EDIH skierowana jest do:
- małych i średnich przedsiębiorstw,
- spółek o średniej kapitalizacji,
- administracji publicznej.

Webinarium odbędzie się 26 października w godz. 10-12.30, w formule online (zoom).

Oct 26, 2022 10:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: DRRP Programy Międzynarodowe.