webinar register page

Webinar banner
Palveluperusteisen johtamisen työkalu – SarastiaB1 / Tuotteistus-moduuli
Sanna Karppinen – Tiedolla johtaminen – 30 min.

Webinaarissa esitellään kehitystyön alla olevaa Tuotteistus-moduulia, joka mahdollistaa esimerkiksi yksikkökustannusten (€/suorite) sekä tuottavuuden (€/htv) raportoinnin.
Lisäksi tuotteistus-työkalu edesauttaa Kuntatiedon palveluluokitusraportoinnin toteutusta.

Tule kuulemaan palveluperusteisen johtamisen työkalusta lisää webinaarin!

Jan 28, 2020 10:00 AM in Helsinki

Webinar logo
* Required information
Loading