webinar register page

Webinar banner
INT 179_Auftaktkonferenz/Konferencja inauguracyjna
Konferencja projektu INT 179 Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina /
Auftaktkonferenz des Projektes INT 179 Modell des grenzüberschreitenden Monitorings - innovative Maßnahmen der Datenerhebung in der Metropolregion Stettin

Program Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska
Programm Interreg VA Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: RBGPWZ Pomorze Zachodnie.