webinar register page

Webinar banner
TRANSFORMAR LES ECONOMIES LOCALS DESPRÉS DE LA PANDÈMIA. Webinar en anglès. Traduccció simultània al castellà.
En la fase de recuperació de l'economia post-COVID-19 és sens dubte prioritari aconseguir que els nivells d'ocupació resisteixin el màxim possible l'impacte del confinament. Aquest objectiu limita considerablement la capacitat d'emprendre grans reformes a curt termini, però si volem avançar cap a una economia més resilient i sostenible és imprescindible actuar des d'aquest moment per posar-hi les bases. On i per a què focalitzem els recursos en els pròxims mesos, incloent les ajudes públiques, serà crucial en aquest trànsit. En aquest webinar tindrem l'oportunitat de conèixer, de la mà d'alguns dels seus principals impulsors, dos dels enfocaments més reconeguts en la transformació de les economies locals: Green New Deal, focalitzat en la reforma de l'economia cap a la sostenibilitat, i Community Wealth Building, orientat cap a l'enfortiment de l'impacte de la inversió i la despesa en l'economia local.

Jun 25, 2020 04:00 PM in Madrid

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Càtedra Pompeu Fabra.