webinar register page

Webinar banner
Konferencja online "Dyrektywa w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym – czas na implementację"
Prowadzenie: redaktor naczelny rp.pl Cezary Szymanek

Powitanie i wstęp: JERZY KORNOWICZ - prezes Stowarzyszenia Kreatywna Polska, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"

Goście:
Przedstawiciele administracji rządowej - Perspektywy implementacji w Polsce

Prelegenci:
MEC. JACEK WOJTAŚ - Izba Wydawców Prasy; Koordynator do Spraw Europejskich – Ochrona publikacji prasowych w zakresie sposobów korzystania online – prawa pokrewne, użytkownicy indywidualni oraz linkowanie - art. 15 Dyrektywy DSM.
MEC. ALEKSANDRA BURBA - radca prawny Stowarzyszenia Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA – prawo do rekompensaty dla wydawców - art. 16 Dyrektywy oraz nowe formy dozwolonego korzystania z utworów przewidziane w Dyrektywie.
MEC. DOMINIK SKOCZEK – dyrektor SFP ZAPA, wiceprezes Stowarzyszenia Kreatywna Polska – „korzystanie z treści chronionych, a odpowiednie wynagrodzenie dla twórców oraz innych właścicieli praw autorskich i pokrewnych - art. 17 i 18 Dyrektywy DSM”
TERESA WIERZBOWSKA - prezes Stowarzyszenia "SYGNAŁ", członek Zarządu Stowarzyszenia Kreatywna Polska - jak chronić treści prawnoautorskie przed nieuprawnioną dystrybucją i jaką rolę w tej kwestii pełni dyrektywa prawnoautorska?

Dyskusja i pytania od dziennikarzy zadawane online

Zakończenie

ORGANIZATOR WYDARZENIA:
Stowarzyszenie Kreatywna Polska

ZADAWANIE PYTAŃ PODCZAS KONFERENCJI TYLKO ZA POMOCĄ PLATFORMY ZOOM (SESJA Q&A).

May 25, 2021 10:30 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Centrum Prasowe PAP.