webinar register page

Webinar banner
Analiza de impact utilizând metoda meshless SPH în Ansys Mechanical
În analiza cu elemente finite domeniul este discretizat în elemente, iar în schimb dacă se folosește metoda de discretizare de tip meshless SPH domeniul este împărțit în particule, cărora li se atribuie proprietăți de material, condiții inițiale și condiții la limită, evitând astfel problemele specifice meshului clasic, cum ar fi distorsiunea elementelor în cazul în care avem deformații mari.

În cadrul acestui seminar se va realiza o analiză de impact pentru un blindaj multi-strat discretizat cu SPH în Ansys Mechanical. Vor fi evidențiate următoarele subiecte:

- Crearea modelului geometric
- Definirea și atribuirea proprietăților de material
- Realizarea discretizării
- Definirea interacțiunii dintre glonț și blindaj
- Definirea condițiilor inițiale și a condițiilor la limită necesare analizei
- Soluționarea. Setări de soluționare multi-core
- Post-procesarea rezultatelor
- Utilizarea comenzii "User Defined Result"

Nov 9, 2021 11:00 AM in Bucharest

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: INAS WEBINAR.