webinar register page

Webinar banner
Konferencja online „Zmiany klimatu w Polsce - co nas czeka w pogodzie w XXI wieku?” Prezentacja wyników projekcji klimatycznych dla Polski - projekt Klimada 2.0
Jak będzie się zmieniał klimat w Polsce w XXI wieku? Jakie trendy zmian będą zachodzić w wartości temperatury i wysokości opadu? Jakie będzie tempo zmian klimatu w kolejnych dekadach?

Odpowiedzi na te i inne pytania poznają Państwo podczas konferencji online „Zmiany klimatu w Polsce - co nas czeka w pogodzie w XXI wieku?”. Prezentacja wyników projekcji klimatycznych dla Polski - projekt Klimada 2.0.

Podczas konferencji swoją premierę będzie miał raport „ZMIANY TEMPERATURY I OPADU NA OBSZARZE POLSKI W WARUNKACH PRZYSZŁEGO KLIMATU DO ROKU 2100” OPRACOWANY PRZEZ EKSPERTÓW INSTYTUTU OCHRONY ŚRODOWISKA – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO.

Najważniejsze wnioski z raportu zaprezentuje dr hab. inż. Joanna Strużewska, współautorka raportu, ekspertka Zakładu Modelowania Atmosfery i Klimatu IOŚ-PIB. Po prezentacji odbędzie się debata poświęcona przyszłemu klimatowi Polski, w której udział wezmą m.in.:
▶ Adam Guibourgé-Czetwertyński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
▶ dr inż. Krystian Szczepański - dyrektor IOŚ-PIB
▶ dr hab. inż. Joanna Strużewska - ekspert Zakładu Modelowania Atmosfery i Klimatu IOŚ-PIB
▶ prof. dr hab. Maciej Sadowski - klimatolog, hydrometeorolog i ekspert polityki ochrony klimatu, ekspert IOŚ-PIB
▶ mgr Beata Fiecek - ekspert Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny
▶ Katarzyna Teter - członkini Zarządu Forum Odpowiedzianego Biznesu
▶ Tomasz Michniewicz - ambasador kampanii „Klimat się zmienia. Zmień sposób myślenia!”

Agenda:
I Powitanie
* Barbara Rajkowska, kierownik projektu Klimada 2.0
II Wprowadzenie do projektu
* dr inż. Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego
III Prezentacja wyników projekcji klimatycznych dla Polski
* dr hab. inż. Joanna Strużewska, ekspert Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego
IV Debata o potrzebie istotnych zmian – „Klimat się zmienia. Zmień sposób myślenia!”
V Sesja Q&A

Jan 27, 2021 10:00 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Centrum Prasowe PAP.