webinar register page

Pitching Acció Curts
Jornada de pitchings davant la indústria i one to one amb productor/es.

Què és ACCIÓCURTS?
Programa d’assessorament, formació i pitching on les creadores de 12 projectes de curtmetratges tindran l’oportunitat d’introduir-se a la indústria, presentar les seves propostes i així obrir connexions i sinèrgies amb professionals i agents del sector.

Nov 26, 2020 10:00 AM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Dones Visuals.