webinar register page

Altium Supply Chain
В този webinar ще видим как лесно можем да разберем полезна информация в реално време за компонентите, които използваме в нашия проект - параметри, datasheet-ове, наличност, цена и много други - всичко това без да напускаме средата на Altium Designer - чрез ActiveBOM документа.

Apr 27, 2021 03:00 PM in Sofia

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: CAD Point.