webinar register page

Webinar banner
TTT Virtual Summit: Enterprise Software Development 2021
ซีรี่ย์งานสัมมนาออนไลน์ของ TechTalkThai ที่มีคนเข้าร่วมแล้วมากกว่า 3,000 คน โดยครั้งที่ 4 นี้จัดขึ้นภายใต้ธีม Enterprise Software Development เพื่ออัปเดตเทรนด์ด้าน Project Management, Product Design ระดับองค์กร, Software Development Life Cycle, DevSecOps และ Web Development ยุคใหม่ที่น่าสนใจในปี 2021 บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Software House ชั้นนำ กูรู และผู้คร่ำหวอดในวงการ Developer ของไทย ไม่ว่าจะเป็น สยามชำนาญกิจ, Blockfint, DomeCloud, Opsta รวมไปถึง Google Developer Group รวมนับสิบท่าน

วันที่ 1: Software Design & Project Management - อัปเดตแนวโน้มด้านการบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับองค์กร รวมไปถึงการขยายวัฒนธรรม DevSecOps ในองค์กรขนาดใหญ่

วันที่ 2: Web Development - แชร์ประสบการณ์การพัฒนาระบบงาน เครื่องมือ และการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมไปถึงกรณีศึกษาต่างๆ ที่นักพัฒนาควรรู้
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: TechTalk Thai.