webinar register page

ROBOTYZACJA I AUTOMATYZACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Z jakich źródeł można ją sfinansować? Jak przygotować się do wdrożenia?
Digitalizacja, robotyzacja i automatyzacja procesów w przedsiębiorstwach nabiera coraz większego znaczenia dla ich rozwoju i zwiększania efektywności prowadzonej przez nich działalności. Również instytucje wspierające przedsiębiorców ze środków publicznych podążają za tym trendem, co znajduje odzwierciedlenie w planowanych naborach wniosków.

Przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 to główny cel nowego, pilotażowego konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, który rozpocznie się 15 czerwca. Także w ramach „nowego rozdania” środków UE w ramach perspektywy 2021-2027 planowane jest przeznaczenie znacznej puli środków na ten cel.

Podczas webinarium omówimy zasady udziału w pilotażowym konkursie PARP „Przemysł 4.0”, przedstawimy wstępne założenia dot. konkursów planowanych w przyszłości i opowiemy o możliwościach zastosowania robotyzacji w przedsiębiorstwie na przykładzie konkretnych wdrożeń.

Agenda webinaru:

1. Finansowanie publiczne dla robotyzacji i automatyzacji – potencjalne źródła wsparcia. Pilotażowy konkurs PARP Przemysł 4.0 - zasady konkursu, kryteria oceny, koszty kwalifikowane - na co zwrócić uwagę przygotowując wniosek o dofinansowanie.
2. Fundusze UE na lata 2021-2027 – co przyniesie nowa perspektywa dla Przemysłu 4.0?
3. Jak rozpocząć automatyzację w przedsiębiorstwie?
AUTONOMY@WORK, VIRTUAL FACTORY - narzędzia do optymalizacji Twoich procesów intralogistycznych
4. Pytania i odpowiedzi

Prowadzący:
Anna Zaleska - Starszy Menedżer, CRIDO
Szymon Kubicki, Dyrektor Sprzedaży, VERSABOX

* Dzięki wyrażeniu zgód marketingowych otrzymujesz darmowy dostęp do webinarium, jeżeli nie chcesz wyrażać zgód, a chcesz uczestniczyć w webinarium napisz na: marketing@versabox.pl.

May 26, 2021 11:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: VersaBox.