webinar register page

Webinar banner
Metropolitan Governance and Health: The Experience of COVID-19 | Büyükşehirlerde Yönetişim ve Sağlık: COVID-19 Deneyimi
Within the framework of the World Metropolitan Day, Marmara Municipalities Union and Argüden Governance Academy will hold a webinar on “Metropolitan Governance and Health: The Experience of COVID-19” on 7th October. During the event, COVID-19 pandemic and public health will be approached from metropolitan governance perspective. Two metropolitan mayors and a public health professor will share their experiences and suggestions on metropolitan response to pandemics with the participants.

Languages: Simultaneous translation will be available to English and Turkish.

----------------------------------------------

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) ve Metropolis tarafından Dünya Büyükşehirler Günü ilan edilen 7 Ekim’de Marmara Belediyeler Birliği ile Argüden Yönetişim Akademisi ortak bir çevrimiçi etkinlik (webinar) düzenleyecektir. Panelde, büyükşehirlerde yönetişim bakış açısından COVID-19 salgını ve halk sağlığı konusu ele alınacaktır. İki büyükşehir belediye başkanı ve kamu sağlığı profesörü kendi deneyimlerini ve önerilerini paylaşacaktır.

Diller: Etkinlik kapsamında Türkçe ve İngilizce simültane çeviri sağlanacaktır.

Oct 7, 2020 10:00 AM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Marmara Belediyeler Birliği.