webinar register page

Webinar banner
IZAZOVI U IZBORU PROBIOTSKIH PREPARATA U PEDIJATRIJI
Probiotici se prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije definiraju kao živi mikroorganizmi koji kada se daju u dovoljnim količinama mogu da imaju pozitivan efekat na zdravlje domaćina, a čija je dobrobit dokazana u kontrolisanim studijama.

Brojne su probiotske kulture koje su dominantno bakterijske, pa se nameće pitanje koje se preporučuju za terapiju pedijatrijske populacije?

Na webinaru govorimo o izazovima u izboru probiotskih preparata u pedijatriji sa fokusom na probiotske kulture S. boulardii i LGG, preporučene od strane svjetskih i evropskih pedijatrijskih udruženja, a čija je efikasnost potvrđena u svakodnevnoj pedijatrijskoj praksi.

Feb 24, 2021 07:00 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Abela Pharm.