webinar register page

Przedsiębiorstwo wobec zbliżającego się kryzysu - perspektywa spółki, pracodawcy i pracownika
Podczas webinaru prowadzonego przez prawników Taylor Wessing oraz psychologa zajmującego się m.in. interwencjami kryzysowymi w przedsiębiorstwach oraz wsparciem managerów w sytuacjach trudnych, odpowiemy m.in. na pytania:

• jakie obszary działalności przedsiębiorstwa będą najbardziej dotknięte / zmienione pandemią,
• co to oznacza dla organów spółek, a co dla pracodawcy i pracowników,
• jakie są możliwe krótko- i długoterminowe skutki stanu epidemii,
• jakie działania ochronne należy podjąć oraz
• jak kontynuować działalność w obrocie handlowym.

Te i inne zagadnienia omówimy z różnych perspektyw: przedsiębiorstwa jako organizacji, jak i pracownika jako członka zespołu tworzącego to przedsiębiorstwo. Przybliżymy kwestie związane z otoczeniem prawnym przedsiębiorstwa w czasie pandemii oraz współpracy i relacji międzyludzkich w zespole.

Apr 7, 2020 10:30 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ewelina Stobiecka.