webinar register page

Bir Makalenin Ortaya Çıkış Serüveni
1. Araştırma sorusu belirleme
2. Hipotez oluşturma
3. Kaynak toplama
4. İçindekileri oluşturma
5. Kaynakları sınıflandırma
6. Kaynakları okuma ve makaleyi hazırlama
7. Özet, giriş ve sonuç yazımı
8. Tez, antitez ve sentez belirleme

Mar 30, 2020 09:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Young Academia.